Usnesení č. 24/13/2020 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od MŠMT na pořízení schodolezu pro ZŠ Komenského 886 ve výši 94 300 Kč. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04