Usnesení č. 24-132/2022 RM schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2022 (evid. číslo dodatku: S-0386/SOC/2022/1) mezi Středočeským krajem (jako poskytovatelem) a Domovem pro seniory Pod Skalkou (jako příjemcem). PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42