Usnesení č. 24-134/2022 RM souhlasí s napojením žadatelů o připojení na vodovod a kanalizaci dle stanovených pravidel mezi 1.SčV a městem před vypracováním přepočtu Generelů vodovodu a kanalizace dle předložené žádosti 1.SčV. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03