Usnesení č. 24-136/2022 RM schvaluje termín konání zvláštního zápisu MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499 dne 6.6.2022. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21