Usnesení č. 24/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií „Covid_19“ pro Domov pro seniory Pod Skalkou ve výši 2 118 669 Kč.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:02:27