Usnesení č. 24/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje změny provedené ve Stanovách a Smlouvě o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny tak, jak je určila zakládající členská schůze usneseními č. 3/1/2021 a 4/1/2021 ze dne 19. 8. 2021. PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELI SE 5 Usnesení bylo přijato. Dále starostka pokračovala: po založení DSO byla založena Brdská odpadářská společnost, s.r.o., jednateli byli určeni Magdalena Davis a Petr Chmelík (starosta Nového Knína), výkonným ředitelem byl ve výběrovém řízení vybrán Jan Marek. Nyní probíhá výběrové řízení na pořízení aut pro svoz odpadu. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Proběhla rozprava: Zastupitelka Kotoučová: jak budou o změnách informováni občané? Starostka: v první fázi budou nejprve vyměněny popelnice na směsný komunální odpad, nic dalšího se nyní pro občany nezmění, rovněž poplatky zatím zůstanou zachovány. Bude se čekat na vypsání dotačních titulů na nákup popelnic na tříděný odpad. V plánu je vydat speciální radniční listy s informacemi pro občany. Zastupitel Digrin: předložené kalkulované ceny jsou vyšší než stávající ceny s firmou Komwag. Starostka: nárůst cen je realita, ceny za odpad budou stoupat, ale město bude mít přehled a schopnost náklady regulovat. Dosavadní ceny Komwagu byly nižší díky dlouhodobé smlouvě. Zastupitel Jirota: předložil návrh usnesení, aby výdaje na DSO byly hrazeny z položky ušetřených/nerealizovaných/odložených akcí (po konzultaci s OSMI) – hlasování viz níže. Zastupitel Kožíšek: podotknul, že je škoda, že se tyto peníze neutratily na opravy a investice ve městě. Vedoucí OSMI Ing. Weidenhofferová doplnila: není to tím, že by se opravy a investiční akce nerealizovaly, nýbrž se ušetřilo jednak díky nadhodnocení cen v rozpočtu a jednak díky tomu, že řada prací je nyní vykonávána vlastními zaměstnanci údržby města, nikoliv dodavatelsky. Vzhledem k pokročilému času starostka navrhla hlasovat o usnesení:

Hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽELI SE 5
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02