Usnesení č. 24/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z MŽP na akci Omezení výskytu invazivního druhu bolševníku velkolepého-III.etapa ve výši 124.143,30 Kč.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56