Usnesení č. 24-68/2020 RM souhlasí s realizací kruhového objezdu na komunikaci č. II/116 a pověřuje starostku dalším jednáním o její realizaci se SÚS. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 68 konaného dne 7.9. 2020 – anonymizováno

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Strana 4 (celkem 5) Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28