Usnesení č. 24-69/2020 RM souhlasí se zasláním výzvy k odstranění závadného stavu na pozemku parc.č. 1199/2 k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje tajemnici úřadu v této věci konat. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41