Usnesení č. 24-84/2021 RM schvaluje Mgr. Luboše Kožíška jako novou odborně způsobilou osobu pro živnostenské oprávnění č. 2 – Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona. RM pověřuje starostku zápisem této změny do Živnostenského rejstříku. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02