Usnesení č. 24-89/2021 RM souhlasí s navrhovanou úpravou veřejné zeleně na pozemcích p.č. 214/2, 215/1, 215/9 a 215/10 k.ú Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55