Usnesení č. 24-94/2021 RM souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a agenturou Art Shock s.r.o. na vystoupení v rámci Skalecké pouti 2021. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 4  PROTI 1 (Sáblík) ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 1 (Sáblík) ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 94_19.4.2021
Zveřejněno dne: 23.04.21 07:20:20