Usnesení č. 25-103/2021 RM povoluje uspořádání zkoušek lovecké upotřebitelnosti Retriever klubem dne 11. 9. 2021 u Zadního rybníku v Mníšku pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11