Usnesení č. 25-109/2021 RM souhlasí s pořízením vybavení PC učebny pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, IT technikou dle předloženého rozpočtu a parametrů. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 17.09.21 07:18:08