Usnesení č. 25-114/2021 RM souhlasí se způsobem financování a úpravou sankcí v návrhu Plánovací smlouvy mezi (žadatelem) panem P.S. a (městem) Městem Mníšek pod Brdy. RM postupuje návrh PS k projednání na ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06