Usnesení č. 25-116/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o dodávce vody a odvádění splaškových vod č. 83003320/2 mezi provozovatelem 1.SčV, a.s. a odběratelem Městem Mníšek pod Brdy k odběrnému místu s evidenčním číslem 802184471 Mníšek pod Brdy čp. 415, přízemí ZUŠ. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29