Usnesení č. 25-117/2021 RM projednala návrh a aktualizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (PFO) a návrh výše finančních prostředků zajišťovaných na obnovu vodovodů a kanalizací, který činí 7,75 mil. Kč pro rok 2022. RM souhlasí s návrhem PFO na jednotlivé roky 2023, 2024, 2025, 2026 a 2027 až 2031. RM postupuje návrh a aktualizaci PFO k projednávání a schválení do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58