Usnesení č. 25-119/2021 RM za Město Mníšek pod Brdy jako vlastníka sousedního pozemku parc.č. 211/20 v k.ú. Rymaně souhlasí se stavbou chodníku a zastávkou autobusu v obci Zahořany. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16