Usnesení č. 25-126/2022 RM odsuzuje vpád ruských vojsk na území Ukrajiny. RM vyjadřuje Ukrajině svou podporu vyvěšením ukrajinské státní vlajky. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00