Usnesení č. 25-128/2022 RM jmenuje Radima Hrehu předsedou Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Midkiff)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07