Usnesení č. 25-131/2022 RM bere na vědomí zprávu společnosti Eltodo osvětlení, s.r.o. o plnění povinností a závazků za rok 2021 předloženou na základě smlouvy č. 3/0240/2003/S ze dne 7.5.2003 mezi městem MpB a ELTODEM-CITELUM, s.r.o. o přenechání veřejného a slavnostního osvětlení do nájmu, o jejich provozování a správě na území města Mníšek pod Brdy Eltodo osvětlení, s.r.o. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36