Usnesení č. 25/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií „Covid_19“ ve výši 33 450 Kč.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12