Usnesení č. 25/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení jednání zastupitelstva do 22:30. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 1 Usnesení bylo přijato. Nebyly položeny žádné další dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 1
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02