Usnesení č. 25/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek dobrovolných hasičů obcí na rok 2021 ve výši 65.812 Kč.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56