Usnesení č. 25/18/2022 Zastupitelstvo města jmenuje 5 člennou skupinu ve složení Michal Trkan, Hana Kotoučová, Petr Digrin, Stanislav Jirota a Andrea Midkiff pověřuje ji formulací otázek k posouzení procesu přípravy plánovací smlouvy se spol. Ambeat development, a.s., a to nezávislým odborníkem, ideálně specialistou na fungování místních samospráv, problematiky otázek střetu zájmů, výstavbových procesů a územního plánování tak, aby celý proces byl maximálně transparentní a byly posouzeny otázky související s projednáváním záměru, Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy zejména ve vztahu k vyloučení možného střetu zájmů. Uvedená pracovní skupina následně předloží návrh posouzení problematiky radě města v co nejkratším možném termínu. Dále se hlasovalo en bloc o bodech 15) b, c, d, e, h, i, j: Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO PRO PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení níže byla přijata. b. Plánovací smlouva pan S. – investice města 20.000 Kč na kanalizační řad Pan P.S. požádal o souhlas se stavbou rekreační chaty na pozemku č. parc. 258, 259 v k.ú. Stříbrná Lhota a s připojením na kanalizaci. RM souhlasila za podmínky uzavření plánovací smlouvy. Předmětem plánovací smlouvy je závazek žadatele na zbudování a předání nového zkolaudovaného kanalizačního řadu městu. Předmětem smlouvy je také stanovení spolufinancování výstavby kanalizačního řadu částečně žadatelem ve výši 332.126 Kč vč. DPH a městem ve výši 20.000 Kč vč. PDH.

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení níže byla přijata.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 27.04.22 12:40:18