Usnesení č. 25/19/2022 Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemky parc. č. 1969/4 a 1969/6 mezi městem Mníšek pod Brdy (IČ: 00242748) a LASSO INVEST MPB DEVELOPMENT a.s. (IČ: 13966073). Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy. d. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB – Kovohutě, parc.č. 1966/1 a 1966/7 Viz výše.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52