Usnesení č. 25-69/2020 RM souhlasí s příspěvkem na zástřelné ve výši 500,-/ks na k.ú. Mníšek pod Brdy, Rymaně, Stříbrná Lhota a postupuje k projednání do ZM v rámci RO. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41