Usnesení č. 25-72/2020 RM schvaluje nabídku společnosti PORTA DESIGN, s.r.o. na optimalizaci městského webu v hodnotě 69 900,- bez DPH, která vychází z předložené nabídky (základní nabídka). PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Dalešická)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 72 z 19.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 26.10.20 11:04:44