Usnesení č. 25-78/2020 RM schvaluje darovací smlouvu mezi ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886 (jako obdarovaným) a Cloudsoft s.r.o. (jako dárcem) na částku 70 000 Kč. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50