Usnesení č. 25-84/2021 RM schvaluje systemizaci pracovních míst Městského úřadu a Městské policie Mníšek pod Brdy s účinností od 1. 2. 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02