Usnesení č. 25-89/2021 RM doporučuje starostce předložit zastupitelstvu města k projednání návrh na doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy o ustanovení, kterým bude v jednacím řádu výslovně upravena distanční účast zastupitelů na jednání zastupitelstva města. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55