Usnesení č. 25-96/2021 RM souhlasí s vyplacením příspěvku zapsanému spolku Náruč ve výši 10 000 Kč ze sociálního fondu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27