Usnesení č. 25-99/2021 RM souhlasí s koupí pozemku č.parc. 1965/179 o ploše 1 950 m2 za nabídnutou cenu 1 000 Kč/m2 a postupuje ZM ke schválení. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25