Usnesení č. 26-116/2021 RM projednala kalkulaci vodného a stočného pro rok 2022 – výše vodného 50,11 Kč/m3, tj. 55,12 Kč včetně DPH a výše stočného 39,84 Kč/m3 bez DPH, tj. 43,82 Kč včetně DPH. RM postupuje návrh kalkulace vodného a stočného k projednávání a schválení do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29