Usnesení č. 26-117/2021 RM města schvaluje návrh smlouvy o nájmu movité věci mezi městem Mníšek pod Brdy (jako pronajímatelem) a Brdskou odpadářskou společností, s.r.o., IČ: 11867345 (jako nájemcem) na 1 ks MULTICAR M2510 se závěsem na tažné oko (RZ 1ST 5681), 1 ks přívěsný vozík AGADOS DC (RZ 3ST 4241) a drobné stroje a nářadí. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58