Usnesení č. 26-119/2021 RM souhlasí s přístavbou rodinného domu č.p. 425 a novostavbou přístřešku na automobily na pozemku parc.č. 886 a 887 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dodržení podmínek 1.SčV dle vyjádření č. TÚP/136/21/MN ze dne 8.12.2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16