Usnesení č. 26-134/2022 RM souhlasí se stavebními úpravami stávající stavby pro individuální rekreaci s ev.č. 749 na pozemku parc.č. 1103/9 a 1103/12 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dodržení podmínek 1.SčV dle vyjádření TÚP/038/22/MN ze dne 31. 3. 2022. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03