Usnesení č. 26-138/2022 RM souhlasí s výběrem zhotovitele stavebních prací na akci “Přeložka vodovodního řadu k.ú. Rymaně -Višňovka” se společností Novadus, s.r.o. RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Mníšek pod Brdy a společností Novadus, s.r.o. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06