Usnesení č. 26/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje navýšení celkového ročního objemu souhrnného dotačního vztahu od Středočeského kraje na částku 6 638 500 Kč. 9. Dodatek úvěrové smlouvy ČSOB Byl předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021002656 na Pavilon ZŠ Komenského 420. Dodatek specifikuje přesnou výši úvěru a upravuje splátkový kalendář. Jiná ustanovení smlouvy se nemění. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12