Usnesení č. 26/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021. PRO 8 PROTI 3 ZDRŽELI SE 2 Usnesení bylo přijato. Dále se hlasovalo o návrhu usnesení zastupitele Jiroty:

Hlasování: PRO 8 PROTI 3 ZDRŽELI SE 2
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02