Usnesení č. 26/18/2022 Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Plánovací smlouvy mezi (žadatelem) panem P.S. a (městem) Městem Mníšek pod Brdy. c. Směnná smlouva T., P. – pozemek ul. Komenského parc. č. 97 za parc. č. 2891/5 Spoluvlastníci nemovitosti na adrese Čisovická č.p. 140, Mníšek pod Brdy, pan T.P. a paní R.T., mají na zaplocené zahradě pozemek ve vlastnictví města parc. č. 97 o výměře 101 m2, ostatní plocha. Naproti tomu na komunikaci v ul. Komenského je zapsán v KN pozemek 2891/5 – ostatní plocha, o výměře 80 m2, který je v jejich vlastnictví a na tomto pozemku je umístěna veřejná komunikace v ul. Komenského. Pan P. a paní T. žádají o směnu těchto dvou pozemků bez doplatku. RM usnesením č. 7-103/2021 souhlasila se záměrem směny za podmínky doplatku.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 05.02.22 10:15:48