Usnesení č. 26/19/2022 Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 1966/1 a 1966/7 mezi městem Mníšek pod Brdy (IČ: 00242748) a Kovohutě Holding DT a.s. (IČ: 46357033). Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy. e. Zřízení pracovní skupiny – PS Ambeat development a.s. Z pracovního jednání zastupitelů dne 11. 4. 2022 vzešel návrh na zřízení 5 členné pracovní skupiny z řad zastupitelů, která bude pověřena přípravou finálního návrhu plánovací smlouvy mezi městem a společností Ambeat development, a to ve spolupráci s pracovní skupinou Řevnická, radou města a odborem správy majetku a investic. Proběhla rozprava. Zastupitel Trkan nejprve veřejně zhodnotil a uzavřel činnost pracovní skupiny zřízené na posledním zasedání ZM, která byla pověřena přípravou zadání na zpracování právní analýzy procesu přípravy plánovací smlouvy mezi městem a společností Ambeat development. Sdělil, že pracovní skupina naplnila svůj účel, efektivně a rychle zformulovala otázky, na jejichž základě rada města zadala vypracování analýzy vybrané advokátní kanceláři a zpracovaná analýza byla v termínu dodána a již je zveřejněna na webu města. Nakonec poděkoval všem členům pracovní skupiny za spolupráci. Paní starostka poté poděkovala Michalu Trkanovi za vedení pracovní skupiny a ocenila výsledky její práce. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52