Usnesení č. 26-78/2020 RM souhlasí se Servisní smlouvou mezi městem Mníšek pod Brdy a Tritius Solutions a.s. na knihovní systém Tritius a pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50