Usnesení č. 26-94/2021 RM odvolává Jana Daniela ze členství v Komisi pro sociální oblast a rodinnou politiku a jmenuje členkou této komise ředitelku Domova pro seniory Terezu Středovou. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 94_19.4.2021
Zveřejněno dne: 23.04.21 07:20:20