Usnesení č. 26-99/2021 RM souhlasí se založení dobrovolného svazku obcí za účelem založení společnosti s ručením omezeným pro zajištění technických služeb svazku a postupuje věc do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25