Usnesení č. 27-103/2021 RM souhlasí se zavedením dobrovolného vstupného při Skalecké pouti 2021 a s poukázáním výtěžku z dobrovolného vstupného jako příspěvku města na pomoc jihomoravským obcím postiženým živelnou katastrofou. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11