Usnesení č. 27-112/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo – dodání stavebních otvorů – okna, vstupní a balkonové dveře v městské knihovně. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 11.10.21 12:36:54