Usnesení č. 27-114/2021 RM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu práva užívání majetku České republiky mezi Českou republikou – Zeměměřickým úřadem, IČ: 60458500 (jako předávajícím) a městem Mníšek pod Brdy (jako přebírajícím) na auto dodávku VW CADDY s RZ: 4A7 49 83. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06