Usnesení č. 27-119/2021 RM bere na vědomí žádost občanů o vrácení akcí a trhů na náměstí a postupuje jim vyjádření odboru OKS. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16