Usnesení č. 27-126/2022 RM zrušuje usnesení RM č. 2-124/2022 ze dne 7. 2. 2022 z důvodu duplicity. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00